Category Archives: Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn vận chuyển

Khi vận chuyển phải đặt tấm nằm ngang trên bề mặt phẳng và phương tiện vận chuyển phải có kích thước bằng hoặc lớn hơn tấm. Mặt khác, có thể cuộn trong tấm để vận chuyển nhưng phải tương ứng với bán kính tối thiểu. Có thể chồng các tấm lên với nhau, tấm dài

Lắp đặt tấm lợp dạng đặc, sần, rỗng

Luôn lắp tấm lợp Polycarbonate xuôi chiều theo khổ nhựa ( tuyệt đối không lợp ngang) và bề mặt chống tia cực tím ( mặt màng phim có hình) hướng về phía mặt trời. Trong quá trình lắp đặt, giữ nguyên màng phim để bảo vệ sản phẩm, chỉ gỡ bỏ khi hoàn tất việc

Lắp đặt tấm lợp dạng sóng

Xác định bề mặt có phủ UV chống tia cực tím trước khi lắp đặt, mặt có phủ UV được dán nhãn để phân biệt. Luôn lắp tấm lợp Polycarbonate với bề mặt có phủ UV hướng về phía mặt trời. Dùng loại vít chuyên dụng để lắp đặt. Độ co giãn:  Khoan một lỗ